Malmö 23 08 12

Hej alla,

Nu är vi en bit in i augusti och för styrelsen blir det en del möten via zoom under hösten.
Planering för årsmöte och kurs i Gävle 2024 är i full gång.

Mer information kommer efter hand.

Hälsningar från styrelsen

Eva Smidt Lysell
ordförande