Framtida kursplanering

Kurs och årsmöte

2020 – 45 års jubileum
                 inställt pga. pandemin 

2021 – inställt pga. pandemin

2022 – 47 års jubileum, Malmö 

2023 – Käkkirurgiska kliniken, Falun

2024 – Käkkirurgisk kliniken, Gävle

2025 – 50 års jubileum,
                styrelsen ev. tillsammans med KKF

2026 – Käkkirurgisk klinik intresserad

2027 – Käkkirurgisk klinik intresserad