Framtida kursplanering

Kurs och årsmöte

2020 – inställt pga. pandemin sektionen 45 år

2021 – inställt pga. pandemin

2022 – Malmö sektionen 47 år

2023 – Käkkirurgiska kliniken, Falun

2024 – Ev. Käkkirurgiska kliniken Eastmaninstitutet, Stockholm

2025 – 50 års jubileum, styrelsen ev. tillsammans med KKF

2026 –