Framtida kursplanering

Kurs och årsmöte

2020 – inställt

2021 – inställt

2022 – Karlskrona

2023 –

2024 –

2025 – 50 års jubileum