Framtida kursplanering

Kurs och årsmöte

2020 – Luleå/Käkkirurgiska sektionen 45 års jubileum

2021 – Karlskrona

2022 –

2023 –

2024 –

2025 – 50 års jubileum