Framtida kursplanering

Kurs och årsmöte

2020 – inställt

2021 – inställt

2022 – Sektionen 47 år, planerad kurs maj 45 års jubileum

2023 – Käkkir klinik anmält intresse

2024 – ?

2025 – 50 års jubileum Käkkir klinik anmält intresse