Om oss

Käkkirurgiska sektionen är en av Svenska Tandsköterskeförbundets sju specialistsektioner. Det var den första sektionen som bildades och verksamheten påbörjades 1975. Det var huvudsakligen tandsköterskor verksam vid den oralkirurgiska kliniken i Örebro som startade bildandet av sektionen och det första mötet med interimsstyrelsen ägde rum i Örebro i juni 1975 med Gunilla Kumlin som ordförande. Bildandet av sektionen hade starkt stöd av övertandläkare Günther Feldmann, Örebro, som tidigt insåg behovet av kompletterande utbildning inom operationssjukvård för de tandsköterskor som skulle arbeta inom specialiteten.

Interimsstyrelsen beslöt att ansöka om medlemskap i Svenska Tandsköterskeförbundet och att sektionens huvudmål skulle vara att

  • Arbeta för en ökad samhörighet och tillvarata gemensamma intressen för sköterskor verksamma inom specialiteten
  • Arbeta för en enhetlig vidareutbildning samt fortbildning genom kursverksamhet.

Kursverksamheten kom snabbt igång och den första kursen ägde rum i Linköping med rubriken

”Anestesiologi med akuta situationer”. De följande åren har kursen regelbundet arrangerats vid olika Käkkirurgiska kliniker runt om i landet med ett stort engagemang av både medlemmar och värdkliniker. Under många år leddes verksamheten av Monica Melander som ordförande i sektionen.

Hösten 1985 startades den första vidareutbildningen i Luleå – en 10 poängs högskoleutbildning i ”Operationssjukvård för tandsköterskor”. Under många år var denna utbildning förlagd till Hälsohögskolan i Jönköping.

Under åren som gått har sektionen haft som flest 290 medlemmar som betalt medlemsavgift till Svenska Tandsköterskeförbundet samt årsavgift till sektionen. Kurserna har lockat ett stort antal deltagare och kontaktnäten mellan olika Käkkirurgiska kliniker och de sköterskor som arbetar där har vidgats, ofta till gagn för den vardagliga verksamheten.

 

Eva Smidt Lysell

Ordförande i Käkkirurgiska sektionen