Enkät Borås 2019

En fullständig sammanställning av enkäten som ni svarade på vid kursmötet i Borås 2019 har sammanställts och lagts upp på hemsidan.

OBSERVERA! Det är absolut ingen vetenskaplig enkät bara en enkel information hur vi arbetar på olika kliniker.

Medlem i Käkkirurgiska sektionen

Inbetalningsavgift för STF har skickats i början på året.
OBSERVERA Man kan endast vara medlem i en sektion om man har betalt avgift till Svenska Tandsköterskesektionen.
Medlemsavgift 100 kronor skickas i dagarna till dem som önskar vara medlem i Käkkirurgiska sektionen.
Vi jämför som alltid medlemslistorna från STF med våra.
Det finns en hel del som står med på STF:S lista men ej har betalat medlemsavgift 2019 till sektionen. De som inte har betalt 2018/2019 plockas bort och är alltså inte medlem inför årets kurs.

Sus/kassör har lagt ut information på facebook.
Finns det några oklarheter eller att ni inte får något inbetalningskort hör ni av er till Sus.

Årsmöte 2020

Årsmöte kommer att hållas den 8/5 klockan 16.00 på Eastman/Stockholm.

Annonsering kommer att ske via Facebook, hemsidan och STF:s nyhetsbrev.

Eva Smidt Lysell
ordförande