Årsmöte 2020

Kurs och årsmöte 2020 är inställt pga rådande omständigheter.

Oklart hur sektionen kommer att genomföra årsmöte 2020.

Eva Smidt Lysell
ordförande

 

Medlem i Käkkirurgiska sektionen

Till alla tandsköterskor som är medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet och har betalt avgift 500 kr/år och även önskar vara medlem i Käkkirurgiska sektionen
100 kr/år

Har ni anmält intresse och inte fått inbetalningskort vänligen kontakta Sus Hedin/kassör.