19 01 21

Hej alla medlemmar,

I dagarna har inbetalningsanvisning till Svenska Tandsköterskeförbundet kommit 500 kronor/år.
Man kan endast vara medlem i en sektion om man är medlem i STF.

Inom kort kommer också inbetalningsavisering från Käkkirurgiska sektionen 100 kronor/år.

Observera att man måste vara registrerad som medlem i STF och sektionen för att få reducerat kurspris inför sektionens kurs i Borås maj 2019.

Kostnad för kursen om man är medlem är 4000 kronor, ej medlem
5500 kronor. Observera anmälan är bindande och senaste anmälningsdag
28 februari 2019.

Väl mött i Borås
Sus Hedin, Susanne Bjernalt, Marianne Pihl,
Mia Blom och Inger Gustavsson

Eva Smidt Lysell
ordförande Käkkirurgiska sektionen/STF