Information 19 09 19

Hej,
Då är hösten på  gång efter en skön sommarledighet och vi har snart styrelsemöte i Kristianstad den 12-13/10.

Fredagen den 11/10 deltar Susanne Bjernalt och Sus Hedin på sektionsträffen i Lund
som i år arrangeras av pedodontisektionen.
Representant från förbundet kommer också att delta i mötet.
Vi återkommer med nyheter från det mötet.

Flera har hört av sig angående resultatet av enkäten som vi delade ut i Borås.
Det tar tid att sammanställa siffrorna och har inte varit prioriterat under sommaren.
Delar av enkäten är färdig dock långt ifrån allt. Siffrorna skall sedan räknas om i procent när den är helt klar.
Delar av enkäten är nu inlagd på hemsidan.

Återkommer inom kort angående datum och plats för kurs 2020 då sektionen firar
45 års jubileum.

Är det någon som har frågor eller synpunkter hör gärna av er till oss i styrelsen.
Alla frågor angående medlemskap, fakturor ställs direkt till kassören Sus Hedin.

Sus Hedin, Susanne Bjernalt, Marianne Pihl,
Inger Gustavsson och Lotta Stenson

Eva Smidt Lysell
ordförande Käkkirurgiska sektionen/STF