Kurser genom åren

1976 Linköping
Anestesiologi med ”Akuta situationer”
(Professor Gunnar Persson)

1977 Malmö
Röntgen

1978 Örebro
Tumörsjukdomar

1979 Sundsvall
Anatomi och Fysiologi

1980 Stockholm
Mikrobiologi och hygien

1981 Skövde
Traumatologi

1982 Jönköping
Operationssjukvård

1983 Malmö
Munslemhinneförändringar

1984 Falun
Internmedicin

1985 Linköping
Anomalikirurgi
10 års jubileum. Yrkesträff: Debatt om vårdutbildning och framtida arbetssituation.

1986 Uppsala
Farmakologi, bakteriologisk och patologisk provtagning
Skötsel och funktion av medicinteknisk utrustning

1987 Halmstad
Implantat och transplantation

1988 Eskilstuna
Ansiktssmärtor
(Föreläsare Dr. Per Mindus)

1989 Sundsvall
Huvud och ansiktssmärtor.
Bettfysiologiska, kirurgiska samt röntgenologiska aspekter

1990 Umeå
Munslemhinnesjukdomar

1991 Stockholm
Immunologi och orala infektioner

1992 Skövde
Infektions och tumörsjukdomar i övre och nedre luftvägar samt ansikte

1993 Västerås
Käkkirurgi – biologiska grundprinciper och nya indikationsområden

1994 Jönköping
Specialister i samverkan

1995 Lund
Tumörkirurgi i mandibular med efterföljande rekonstruktioner
20-års jubileum på Grand Hotel

1996 Borås
Implantat i strålbehandlat ben

1997 Linköping
Den svårt skadade patienten
Cranofaciala- och whiplashskador. LKG

1998 Gävle
Ben och mjukvävnadsersättning

1999 Kristianstad
Kvinnosjukdomar

2000 Stockholm
Farmakologi
(Styrelsen organiserade)

2001 Eskilstuna
Hygien och instrumentvård
(Besök på STILLES)

2002 Karlskrona
Kvinnomisshandel

2003 Örebro
Käkledsrekonstruktioner, + Behandling av grava käkanomalier med distraktionsteknik 

2004 Köpenhamn
3 Dimensionellt
(Styrelsen organiserade)

2005 Trollhättan
30 års jubileum

2006 Göteborg/Mölndal
Högspecialiserad vård.

2007 Umeå
Ben för livet.

2008 Helsingborg
Ansiktet i fokus

2009 Visby
Mota smärta med friskvård

2010 Stockholm
Vad var det som blev fel…..?
35 års jubileum styrelsen arrangerade

2011 Falun
Röntgen

2012 Jönköping
Specialister i samverkan

2013 Uppsala
Kraniofaciala missbildningar

2014 Malmö
Ben Hur – när var hur?

2015 Tuttlingen
40 års jubileum styrelsen arrangerade

2016 Halmstad
Kirurgi från A till Ö 

2017 Stockholm
Käkkirurgi på den unga individen

2018 Kristianstad
Tillbakablickar…….och lite annat
arrangör Susanne Bjernalt, Eva Smidt Lysell

2019 Borås
Vår tid är nu

2020 Inställt pga pandemin
45 års jubileum

2021 Inställt pga pandemin

2022 Malmö
Käkkirurgi – en kalejdoskopisk bild
arrangör Eva Smidt Lysell/ordf sektionen

2023 Falun
Käkleder

2024 

2025 50 års jubileum