Styrelsen

Ordförande vald till 2024
eva.smidt-lysell@lypex.se
Eva Smidt Lysell
Smidt Lysells kursverksamhet, Malmö
Ledamot/kassör vald till 2024
kakkirtsk@gmail.com
Inger Gustavsson
Käkkirurgiska kliniken, Gävle
Ledamot vald till 2025
Jessica Hedekvarn
Käkkirurgiska kliniken, Mölndal
Ledamot vald till 2024
Sus Hedin
Käkkirurgiska kliniken, Eastman
Stockholm
Ledamot vald till 2025
Joanna Blomqvist
Käkkirurgiska kliniken, Falun
Suppleant 2 år vald till 2025
Peggy Östanbäck
Käkkirurgiska kliniken, Borås