Styrelsen


Ordförande Eva Smidt Lysell/Kristianstad vald till 2020
Avd för Käkkirurgi och Oral medicin, Malmö
Lypex Implantat o Käkkirurgi AB, Kristianstad


Ledamot tillika kassör Sus Hedin/Stockholm vald till 2020
Käkkirurgiska kliniken, Eastmaninstitutet


Ledamot Inger Gustavsson/Uppsala fyllnadsval till 2020
Käkkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Ledamot/sekreterare Mariann Phil/Stockholm vald till 2021
Käkkirurgiska kliniken, Eastmaninstitutet


Ledamot Susanne Bjernalt/Kristianstad vald till 2021
Käkkirurgiska kliniken, CSK, Kristianstad


Suppleant Lise-Lotte Stenson vald till 2021
Käkkirurgiska kliniken, Karlskrona