Styrelsen


Ordförande Eva Smidt Lysell/Kristianstad vald till 2022
Avd Käkkirurgi och Oral medicin, Tandvårdshögskolan, Malmö


Ledamot tillika kassör Sus Hedin/Stockholm vald till 2022
Käkkirurgiska kliniken, Eastmaninstitutet, Stockholm


Ledamot Inger Gustavsson/Uppsala fyllnadsval till 2022
Käkkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Ledamot Susanne Bjernalt/Kristianstad vald till 2023
Käkkirurgiska kliniken, Kristianstad

 

Suppleant Joanna Blomqvist vald till 2023
Käkkirurgiska kliniken, Falun