Malmö 23 06 26

Käkkirurgiska sektionens styrelse tar sommarsemester.
Planering för kurs 2024 pågår
Zoom möte med sektionerna efter semestern

Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar.

styrelsen