Styrelsens aktiviteter

Planerade möten 2023

15 januari Arbetsmöte Inger Gustafsson och Sus Hedin, medlemsregister, utskick av avgifter

18 mars Representantskapet (STF: s årsmöte) digitalt via Teams den 18/3 klockan 
Representant Eva Smidt Lysell
Ersättare Sus Hedin

24 maj Styrelsemöte Falun

25 – 26 maj Årsmöte och sektionens kurs i Falun

31/8 – 1/9 Arbetsmöte Gävle
Kassör Inger Gustafsson, ordf Eva Smidt Lysell

18 september STF håller i informationsmöte via zoom klockan 19.00 – 20.00
Representant Sus Hedin

28 september Ortodontisektionen bjuder in sektionernas till möte via zoom klockan 19,00.
Representanter alla styrelsemedlemmar som har möjlighet