Styrelsens aktiviteter

Planerade möten 2023

15 januari Arbetsmöte Inger Gustafsson och Sus Hedin, medlemsregister, utskick av avgifter

18 mars Representantskapet (STF: s årsmöte) digitalt via Teams den 18/3 klockan 
Representant Eva Smidt Lysell
Ersättare Sus Hedin

24 maj Styrelsemöte Falun

25 maj Årsmöte i samband med sektionens kurs i Falun