Styrelsens aktiviteter

Planerade möten 2021

Styrelsemöte digitalt planeras 24/1 – 21

Årsmöte Käkkirurgiska sektionen digitalt 19/3 – 21 Kallelse finns på Hemsidan och Facebooksidan

Representantskapet digitalt via Teams den 27/3 klockan 09.00 – 11.00
Representant Eva Smidt Lysell
Ersättare Inger Gustavsson

Mailkontakt/digitala möten pga pandemin

Styrelsemöte 18 september Malmö

Arbetsmöte utbildning Sus Hedin och Inger Gustafsson, november

Arbetsmöte Sus Hedin och Eva Smidt Lysell, december

Planerade möten 2022

Teamsmöte styrelsen januari

Representantskapet Stockholm 26/3
Representant Eva Smidt Lysell
Ersättare