Styrelsens aktiviteter

Planerade möten 2019/20

Sektionsträff 11/10-19 Lund arrangör Pedodontisektionen
Representant för Käkkirurgiska sektionen Sus Hedin och Susanne Bjernalt

Styrelsemöte 12/10 – 19 Kristianstad

Styrelsemöte Stockholm feb – mars 2020

Representantskapet RS/Svenska tandsköterskeförbundets årsmöte 21/3 2020