Styrelsens aktiviteter

Planerade möten 2022

Arbetsmöte utbildning Sus Hedin och Inger Gustafsson, januari

Representantskapet (STF: s årsmöte) digitalt via Teams den 26/3 klockan 09.00 – 11.00
Representant Eva Smidt Lysell
Ersättare Sus Hedin

Ev styrelsemöte digitalt/Teams april

Styrelsemöte i samband med kurs april 2022

Årsmöte i Malmö den 21/4 klockan 16-17

Teams möte inbjudan av STFs nya ordförande 29/8 kl 19 – 20

Styrelsemöte Stockholm 22 11 11

Årsmöte 2023
25/5 Falun, Käkkirurgiska sektionens kurs