Planerade möten styrelsen 2024

Delta på STF:s konvent i Stockholm den 2/1, Eva Smidt Lysell 

Representantskap Stockholm den 2/1 klockan 16.00
Representant Eva Smidt Lysell/ersättare Sus Hedin

Styrelsemöte Stockholm den 3/1 klockan 09.00 – 13.00

Kurs och årsmöte Käkkirurgiska sektionen, Gävle den 23/5

Planeringsmöte 13 – 14 september, Mölndal