Styrelsens aktiviteter

Planerade möten 2023

15 januari Arbetsmöte Inger Gustafsson och Sus Hedin, medlemsregister, utskick av avgifter

18 mars Representantskapet (STF: s årsmöte) digitalt via Teams den 18/3 klockan 
Representant Eva Smidt Lysell
Ersättare Sus Hedin

24 maj Styrelsemöte Falun

25 – 26 maj Årsmöte och sektionens kurs i Falun

2 september Sektionsträff via Zoom klockan 10.00 eller på Clarion sign, Stockholm

18 september STF håller i informationsmöte via Zoom klockan 19.00 – 20.00
Representant Sus Hedin