Malmö 24 02 20

Hej,

Anmälningstiden för årets kurs i Gävle den 23-24/5 har gått ut men är det någon som har ångrat sig och har möjlighet att delta kontakta arrangerande klinik på kakkirtsk@gmail.com för mer information.

Vid senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att inte ta ut medlemsavgift 100 kronor för att vara medlem i käkkirurgiska sektionen. Alla som har betalt 550 kronor till Svenska Tandsköterskeförbundet räknas som medlem. Faktura på medlemsavgift från STF kommer via mail.

Ev frågor angående käkkirurgiska sektionen eva.smidt-lysell@lypex.se

Väl mött i Gävle/styrelsen