Inbjudan årsmöte och kurs 2024 Gävle

KÄKKIRURGISKA SEKTIONEN

Inbjuder till Årsmöte och kurs
den 23 – 24 maj 2023 i Gävle
Kostnad för medlem STF/sektionen 5000:-
Ej medlem 6500:-

OBS! anmälan är bindande
Sista anmälningsdag den

Anmälningsblankett finns på hemsidan under fliken ………………………….

Anmälningsblanketter tillsammans med inbjudan har också skickats per post.
Vid ev frågor angående kursen kontakta