Malmö 21 11 20 – 21

Hej alla operationstandsköterskor,

I helgen har kassör Sus Hedin och jag samkört det register som STF har med tandsköterskor som vill vara med i sektionen och vårt eget register med medlemmar i Käkkirurgiska sektionen.

Vi har plockat bort alla som inte har betalt avgift 500 kronor till STF och 100 kronor till Käkkirurgiska sektionen.

Du är alltså inte medlem om du inte har betalt årsavgift/månadsavgift till STF och avgift till sektionen 2020. Vi skickade inte ut någon avgift för sektionen 2021 eftersom verksamheten har legat nere.
Flera betalar tyvärr endast 100 kronor till sektionen, vilket innebär att man inte är medlem.

OBSERVERA! Eftersom kurs planeras i april – 2022 och senaste anmälningstid är 220228 kommer vi att skicka ut medlemsavgift/inbetalningskort tidigt i januari 2022.

Anmälningar till kursen har redan börjat komma se information här på hemsidan.
Vi har även plockat bort medlemmar på Facebook.

Fortsatt trevlig helg
Sus Hedin och Eva Smidt Lysell

Kursnyheter

Käkkirurgiska sektionens kurs den 21 – 22 april 2022 kommer att äga rum på St Gertruds konferens i Malmö.

Inbjudan och anmälningsblankett finns på hemsidan. Information även på Facebook.
Pga pandemin blev det ingen kurs 2019/2020.

Det blev Malmö och Skåne igen men vi hoppas på kurser uppåt framåt.

Nyheter från styrelsen

21 10 02

Nu är det dags för kursplanering för kurs 2022.
Det blir i södra Sverige igen eftersom vi inte har fått någon klinik uppåt landet som velat arrangera kurs.

Vi hoppas dock att så många som möjligt vill möta våren i Skåne för sedan drar vi norrut för kurs 2023.

Eva Smidt Lysell
ordförande käkkirurgiska sektionen