Preliminärt kursprogram

Käkkirurgiska sektionens kurs 22 04 21 – 22 04 22

Onsdag 20/4 mellan klockan 19.00 – 21.00
Registrering, endast för de som har anmält sig

Torsdag den 21/4

08.30 – 08.45                     Registrering
08.45 – 09.00                     Välkomna, information                                      
09.00 – 10.00                      15 års erfarenhet att arbeta som käkkirurg i Kuwait.
                                                     Seniorprofessor, käkkirurg Lars Andersson
10.00 – 10.45                        Utställning, paus                                                                             
10.45 – 11.45                         Oral medicin
                                                     Docent, käkkirurg Rolf Liedholm
11.45 – 13.00                          Utställning, lunch                                                
13.00 – 14.00                         Kliniska bedömningar och beslut – hur säkra är de?
                                                      Docent, käkkirurg Leif Lysell  
14.30 – 15.00                         Utställning, paus                                                  
15.00 – 16.00                        Oral traumatologi för käkkirurgiska tandsköterskor
                                                     Seniorprofessor, käkkirurg Lars Andersson
16.00 – 17.00                         Årsmöte                                                                 

19.00 –                                       Välkomstdrink, kursmiddag    Sankt Gertrud  konferens                                                                                         

Fredag den 22/4

08.30 – 09.30                      Visst tål kvinnor mer smärta än män?
                                                     Professor, spec. orofacial smärta Per Alstergren
09.30 – 10.30                       Smittrisker och vårdrelaterade infektioner
                                                    Docent Mikael Zimmerman                                                          
10.30 – 11.00                         Utställning, paus                                                  
11.00 – 12.45                          Maxillofaciala trauman, diagnostik och behandling
                                                    Käkkirurg Olof Björnsson
12.45 – 13.00                         Avslut
13.00 –                                       Lunch (endast för de som har anmält sig)