Medlem i Käkkirurgiska sektionen

Inbetalningsavgift för STF har skickats i början på året.
OBSERVERA Man kan endast vara medlem i en sektion om man har betalt avgift till Svenska Tandsköterskesektionen.
Medlemsavgift 100 kronor skickas i dagarna till dem som önskar vara medlem i Käkkirurgiska sektionen.
Vi jämför som alltid medlemslistorna från STF med våra.
Det finns en hel del som står med på STF:S lista men ej har betalat medlemsavgift 2019 till sektionen. De som inte har betalt 2018/2019 plockas bort och är alltså inte medlem inför årets kurs.

Sus/kassör har lagt ut information på facebook.
Finns det några oklarheter eller att ni inte får något inbetalningskort hör ni av er till Sus.