Malmö 21 12 28

Nu är det snart 2022 och vi hoppas på att bättre tider kommer:)
Inbetalningsavi för medlemskap i sektionen 100 kronor kommer att skickas ut tidigt i januari 22.
Observera att man måste betala 500 kronor för medlemskap i STF för att räknas som medlem för reducerad kursavgift.

OBSERVERA! Har ni flyttat, bytt namn eller slutat meddela sussi.hedin@gmail.com snarast

Inbetalningsavin skickas via Visma så Sus får därför ingen återkoppling vid fel adress.

Inger, Sus, Susanne, Joanna och Eva önskar alla medlemmar i Käkkirurgiska sektionen ett

GOTT NYTT ÅR