Malmö 21 11 20 – 21

Hej alla operationstandsköterskor,

I helgen har kassör Sus Hedin och jag samkört det register som STF har med tandsköterskor som vill vara med i sektionen och vårt eget register med medlemmar i Käkkirurgiska sektionen.

Vi har plockat bort alla som inte har betalt avgift 500 kronor till STF och 100 kronor till Käkkirurgiska sektionen.

Du är alltså inte medlem om du inte har betalt årsavgift/månadsavgift till STF och avgift till sektionen 2020. Vi skickade inte ut någon avgift för sektionen 2021 eftersom verksamheten har legat nere.
Flera betalar tyvärr endast 100 kronor till sektionen, vilket innebär att man inte är medlem.

OBSERVERA! Eftersom kurs planeras i april – 2022 och senaste anmälningstid är 220228 kommer vi att skicka ut medlemsavgift/inbetalningskort tidigt i januari 2022.

Anmälningar till kursen har redan börjat komma se information här på hemsidan.
Vi har även plockat bort medlemmar på Facebook.

Fortsatt trevlig helg
Sus Hedin och Eva Smidt Lysell