Enkät Borås 19 05 09

Antal svarande: 72 tandsköterskor
Kliniker: 24 Käkkirurgiska kliniker

Anställning och löneutveckling:
Arbetat som tandsköterska i genomsnitt 23 år (0,5 – 43 år)
Arbetat inom käkkirurgisk verksamhet 14 år
Utbildning ”Operationssjukvård för tandsköterskor” JA 62 NEJ 10

Lönepåslag efter utbildning: JA 37 NEJ 35
Från 75 kronor – 500 kronor: Svar 7
Från 800 kronor – 1000 kronor: Svar 28
1500 kronor: Svar 2
Inget lönepåslag: Svar 35

Använder du titeln operationstandsköterska?
JA: 52
NEJ: 14
EJ SVAR: 3
IBLAND: 3

Vilken är din bruttolön 100%?
67 svar av 72 deltagande
28.355 kronor

Ingår jour/beredskap/ersättning?
JA: 17
NEJ: 53
EJ SVAR: 2

Svar ersättning:
Enligt AB avtalet + 1000:-/mån: 4 tsk
Enligt AB avtalet: 2 tsk
6400:- – 6600:- : 7 tsk
5600:- + extra röda dagar: 2 tsk
ca 4000:- : 1 tsk
komptimmar: 1 tsk

Inklädning – Dentoalveolär kirurgi/visdomständer/apikalkirurgi
Tvättar ni patienten preoprativt? JA 44 NEJ 28
Om JA, vad tvättar ni med?
Klorhexidentsprit: 12
Klorhexidinlösning: 4
Klorhexidin ?: 3
Etanol: 24
Ej preciserat: 2

Klär ni in patienten med ”Dentalset” hel duk öppen för näsa o mun?
JA: 60
NEJ: 10
EJ SVAR: 2
Kommentar: 3 har svarat annan duk

Använder ni sterila rockar?
JA: 51
NEJ: 21
Använder ni skyddsförkläde?
JA: 33
NEJ: 39
Kommentar: Oklar frågeställning. En del har svarat att de använder rockar vid op och skyddsförkläde vid mottagning.

Inklädning – Implantatkirurgi
Tvättar ni patienten preoperativt?
JA: 56
NEJ: 16
Om JA vad tvättar ni med?
U sprit: 34
Klorhexidinlösning: 4
Klorhexidinsprit: 11
KLorhexidin? 4
Ej svar: 3

Klär ni in patienten in med ”Dentalset” hel duk öppen för näsa och mun?
JA: 57
NEJ: 9
EJ SVAR: 4

Använder ni sterila rockar?
JA: 69
NEJ: 2
EJ SVAR: 1

Använder ni skyddsförkläde?
JA: 12
NEJ: 51
EJ SVAR: 9

Tack för er medverkan och observera att detta bara är en enkel enkät.