Årsmöte 2020

Kurs och årsmöte 2020 är inställt pga rådande omständigheter.

Oklart hur sektionen kommer att genomföra årsmöte 2020.

Eva Smidt Lysell
ordförande