Årsmöte 2020

Årsmöte kommer att hållas den 8/5 klockan 16.00 på Eastman/Stockholm.

Annonsering kommer att ske via Facebook, hemsidan och STF:s nyhetsbrev.

Eva Smidt Lysell
ordförande